ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

บ้านกระเดียน หมู่ที่ 1 ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130

โทร. 045-953631 , 045-953630

โทรสาร. 045-953631

อีเมล [email protected]