ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน ว่าด้วยเการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ร.ต.ท.โชคชัย หล้าเพ็ง นายก อบต.กระเดียน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมอัญเชิญขบวนเทียนพรรษาอำเภอตระการพืชผลเพื่อเข้าสู่ลานทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี ณ วัดร่องข่า ต.โนนกุง

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ร.ต.ท.โชคชัย หล้าเพ็ง นายก อบต.กระเดียนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาอัญเชิญพานพุ่มทอง- พุ่มเงินและเครื่องราชสักการะ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว