องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม  2567 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน 

โดยมี ร.ต.ท.โชคชัย  หล้าเพ็ง เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความอนุเคราะห์วิยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี

1
LINEALBUM2567-37
LINEALBUM2567-44
LINEALBUM2567-872
LINEALBUM2567-109
LINEALBUM2567-116
LINEALBUM2567-803
LINEALBUM2567-758
LINEALBUM2567-520
LINEALBUM2567-465

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page