20 กุมภาพันธ์ 2567 ร.ต.ท.โชคชัย หล้าเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน เป็นประธานในการประชุมประชุมเชิงปฏบัติการส่วนราชการ

เพื่อจัดทำปรับปรุง แผนปฏิบัติการ และเสนอแผนงานโครงการ รองรับคุกคามประเด็นปัญหาระดับตำบล

ณ องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลกระเดียน ร่วมกับ กอ.รมน.จว.อุบลราชธานี

1
2
5
4
3

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page