องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)

ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ทั้ง 9 หมู่บ้าน ตำบลกระเดียน อ ตระการพืชผล จ อุบลราชธานี 

นำโดย ร.ต.ท.โชคชัย หล้าเพ็ง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน ระหว่างวันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2567 

1
7
6
5
4
3
2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page