ลานกีฬาและสนามปีฬาตำบลกระเดียน

สนามกีฬา ตั้งอยู่บ้านกระเดียน หมู่ที่ 1

สนามฟุตซอล และสนามตะกร้อ ตั้งอยู่ที่ บ้านนาหว้า หมู่ที่ 3

ลานกีฬาเอนกประสงค์ ตั้งอยู่ที่ บ้านชาติ หมู่ที่ 7 

สนามฟุตซอล ตั้งอยู่ที่ บ้านชาติ หมู่ที่ 7

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page