บ้านกระเดียน งานโอทอป นวัตวิถี 2561

 
บ้านกระเดียน งานโอทอป นวัตวิถี 2561

5 ต.ค. 2561

 

000
 01
 02
 04
 05
 06
 07
 08
 09

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

 

 

mcbcjpg-3508567 p9

 

 

 

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

และแนวทางการตรวจสอบบุคลากร

ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.กระเดียน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

V

V

V

 

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คุ้มวงเงินไม่เกิน 40 เปอร์เซนต์ ค่าใช้จ่ายประจำ อปท. ถึงเวลาหรือยังที่จะแก้ไขปัญหา

52928

แนวคิดนี้ผมก็ไม่ทราบว่าใครเสนออาจจะเป็นพวกเราก็ได้ ซึ่งถ้าตกผลึกออกมาแบบนี้ เราเองก็ต้องมาดูว่าเราได้อะไร เสียอะไรไหม ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการเปลี่ยนแปลง การให้วงเงินมานั้นจะทำให้เราทำอะไรก็ได้ในกรอบที่กำหนดคือให้บริหารเอง จากเดิมที่ต้องคอยมีมาตรฐานต่างๆมากำหนดคนกำหนดจำนวน มองในแง่ดีก็คือทำให้เราก้าวหน้ามากขึ้นและท้องถิ่นสามารถกำหนดสเปคที่ต้องการได้  แต่อีกมุมก็อาจจะมีการทำให้สำนักงานนั้นๆมีงานและคนแบบสุดโต่งเกินไป ก็ต้องคอบดูความคืบหน้ากันไป

สายสิทธิ์ไท้ทอง

นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

.......................

คุ้มวงเงินไม่เกิน 40 เปอร์เซนต์
ค่าใช้จ่ายประจำ อปท.
ถึงเวลาหรือยังที่จะแก้ไขปัญหา

...ทุกครั้งที่มีการขึ้นเงิน ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นวงเงินไม่เกินร้อยละ 40 %ของงบประมาณมีปัญหาถกเถียงกันประจำ....


...ผมไม่มีข้อมูลในส่วนข้าราชการพลเรือนในปัจจุบันนี้อยู่ใช้ไปเท่าไหร่ เท่าที่ผมทราบว่าค่าใช้จ่ายประจำของข้าราชการพลเรือนมีประมาณอยู่ 60-70 เปอร์เซนต์.....


....แต่ที่แน่ๆกลุ่มข้าราชการครูวันนี้มีเงินเฉพาะค่าใช้จ่ายประจำเกิน 90 เปอร์เซนต์ไปแล้วเพราะงบประมาณแต่ละปี แทบไม่เหลือเงินพัฒนาเลย...


....วันนี้ ก.เทศบาล ปรับโครงสร้างใหม่ ให้ทุกคนมีส่วนก้าวหน้า ตำแหน่งบริหาร ระดับ ผอ/หน.สป/รองปลัด/ปลัด ทำให้ทุกคนมีโอกาสก้าวหน้าหรือเป็นระดับ 8 อย่างเท่าเทียม...


....แต่มีเงื่อนวงเงินไม่เกิน 35 % ของค่าใช้จ่ายประจำเหมือนกับราวๆว่าปล่อยให้ อปท.จัดการกันเอง...


....แต่ในกรณีที่ เทศบาลที่มีรายได้ 80 ล้านบาทขึ้นไปเปิดโอกาสให้ปลัดเทศบาลเป็นระดับ 9 ได้คนเดียว...


...และหาก อปท.รายได้เกิน 200 ล้านบาทขึ้นปล่อยเป็นระดับทั้งหมด...


...ทุกกรณี จะต้องมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 40 %ทุกกรณีดังนั้น การที่พวกเราเรียกร้องมาโดยตลอดอยากมีสิทธิประโยชน์ต่างๆเช้นเงินเดือนเพิ่ม/เงินค่าตอบแทนเพิ่ม/ตำแหน่งสูงขึ้น/เงินประจำตำแหน่งมากขึ้นฯลฯ...


....แต่วงเงิน 40 ยังคงอยู่ มันจึงเป็นปัญหาทั้งระบบหลายคนบอกว่าไปปลดพนักจ้างไปจ้างเหมา/ปรับพนักงานจ้างภารกิจไปเป็นพนักงานจ้างทั่วไปหรือหนักถึงขั้นเข้าเลิกจ้าง เลิกต่อสัญญา ไปเลย...


...ผมว่าหากตราบใดที่ยังไม่แก้ไขปัญหายังคงอยู่และจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต...


...ควรแก้ไขประกาศ กถ.ว่าวงเงินร้อยละ 40 คือค่าใช้จ่ายอะไรบ้างลดรายการลงมาได้ไหม๊ ให้เอาเฉพาะเงินเดือนอย่างเดียว...อย่างอื่นตัดออกให้หมด


...ตั้งกองทุนเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่นแยกต่างหาก....


...กำหนดอำนาจให้ อปท.เก็บภาษีมากขึ้น.....


...เอาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้ามาบวกพิ่มเพราะ อปท. เขาทำภารกิจอยู่แล้วเช่นเบี้ยยังชีพคนชรา/พิการ ฯลฯ...วันนี้ อปท ทำอยู่แล้วมิใช่หรือ...


....หรือถ้าไม่มีทางออกก็แก้ไขกฎหมายเสียเลยเพราะจะปฏิรูปกฎหมายท้องถิ่นอยู่แล้วก็แก้ไขเสียเลยจะได้จะจบปัญหากับผู้ปฏิบัติ หรืออย่างน้อยๆก็เหมือนข้าราชการพลเรือน หรือข้าราชการครู....


....ส่วนวิธีการปลด /ไล่/ไม่ต่อสัญญา/ย้าย ควรเป็นวิธีสุดท้ายที่จะทำ เพราะคิดถึงใจเขาใจเรา ผมว่ามันเป็นวิธีการสร้างปัญหามากกว่าแก้ไขปัญหานะครับ...

ด้วยความเคารพ
ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล
ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย
29 กรกฎาคม 2558

-ประวัติงานประเพณีแห่เทียนพรรษา-

htf

 

 

ก่อนสมัยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เป็นผู้สำเร็จราชการ

 

เมืองอุบลชาวอุบลไม่มีการหล่อเทียนแห่เทียนเช่นปัจจุบัน ชาวบ้านจะฟั่นเทียนยาว

 

รอบศีรษะไปถวายพระเพื่อจุดบูชาจำพรรษา ครั้นในสมัยกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

 

 

ได้เป็นผู้สำเร็จราชการที่เมืองอุบลคราวหนึ่งมีการแห่บั้งไฟที่วัดกลาง

 

มีคนไปดูมาก ในการแห่บั้งไฟมีการตีกันในขบวนแห่จนถึงแก่ความตาย


เสด็จในกรมเห็นว่าไม่ดี จึงให้เลิกการแห่บั้งไฟและเปลี่ยนเป็นการแห่เทียนแทน


การแห่เทียนแต่เดิมไม่ได้จัดใหญ่โตเช่นปัจจุบัน เพียงแต่ชาวบ้านร่วมกัน

 

บริจาคเทียนแล้วนำเทียนมาติดกับลำไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ ตามรอยต่อหากระดาษจังโก

 

(กระดาษสีเงินสีทอง)ตัดเป็นลายฟันปลาปิดรอยต่อ เสร็จแล้วนำต้นเทียน

 

ไปมัดติดกับปิ๊ปน้ำมันก๊าด ฐานของต้นเทียน


ใช้ไม้ตีเป็นแผ่นเรียบ หรือทำสูงขึ้นเป้นชั้นๆ ติดกระดาษ

 

เสร็จแล้วมีการแห่นำไปถวายวัด


พาหนะที่ใช้นิยใช้เกวียน หรือล้อเลื่อนที่ใช้วัวหรือคนลากจูง

 

การแห่ของชาวบ้านก็จะมีฆ้อง


กลอง กรับ และการฟ้อนรำด้วยความสนุกสนาน

 

 

อ่านต่อ     http://guideubon.com/news/view.php?t=27&s_id=5&d_id=3

 

 

 

 

 

เงินเดือน บัญชี 5 ที่ใช้กับระบบแท่ง

ac5

ช่วงนี้นอกจากรัฐธรรมนูญที่รอต้องติดตามและรอแล้ว กฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นทั้ง  4 ฉบับก็ดูความคืบหน้าบ้างและส่วนอื่นๆที่ยังคงเป็นเนื้อหาของท้องถิ่นที่สำคัญก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด  ทั้งการเข้าระบบแท่ง / การปรับเปลี่ยนฐานะเทศบาล / เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา / ลูกจ้างประจำ ฯลฯ วันนี้ ป.เชื้อได้นำข่าวความคืบหน้ามาให้เราทราบกัน

สายสิทธิ์ไท้ทอง

นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

...............................................................

.กรรมการ กถ.ข้องใจบัญชีเงินเดือน บัญชี 5 ที่ใช้กับระบบแท่ง เจ้าของเรื่องต้องขอถอนเพื่อเอาเข้าที่ประชุม อนุฯใหม่..
..การประชุมกรรมการ กถ.ที่กระทรวงมหาดไทย วันนี้ (28/07/58)


..1..ในการพิจารณาเรื่อง การจัดทำโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง(บัญชี 5) ปรากฏว่า กรรมการบางท่านข้องใจเรื่องเม็ดเงิน ในการปรับให้ใช้บัญชีนี้ ว่าที่ปรับแล้วได้รับเงินสูงขึ้นในขั้นใกล้เคียง ใช้เงินเท่าไหร่ เช่น ผมเงินเดือน 30,000 บาทปัจจุบัน เมื่อเข้าบัญชีแท่งบริหาร ไม่มี 30,000 บาทพอดีในขั้นวิ่ง แต่มี 30,080 บาท ผมก็ต้องไปรับที่เงินเดือน 30,080 บาท  ท่านกรรมการ ก็สงสัยว่าทั้งหมดใช้เงินเท่าไหร่ เกิน 40% หรือไม่ ทั้งหมดมีกี่คน ประมาณนี้ครับ จนท่านกรรมการที่เป็น ปธ.อนุฯ(ท่านไพทูรย์ บุญวัฒน์) ที่พิจารณาเรื่องนี้ ดูแล้วว่า การชี้แจงให้กรรมการบางท่านที่สงสัย (โดย จนท.สนง.กถ.ระดับ ผอ.) ดูแล้วจะไม่เข้าใจกันและข้อมูลไม่สามารถนำมาตอบกรรมการ 2-3 ท่านที่สงสัยได้เพราะต้องหาตัวเลข ที่ชัดเจน ท่านเลยขอถอนเรื่องกลับไปพิจารณาใหม่ครับ

..2..การพิจารณาการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 10 ให้เทียบเท่าพลเรือน ก็เช่นกัน กรรมการท่านเดิมๆ มีข้อคิดเห็นบางประการที่ไม่สามารถพิจารณาต่อไปได้ ต้องถอนเรื่องกลับไปพิจารณาใหม่เช่นกันครับ


..ส่วนเรื่อง 1 ขั้นของสายบริหารที่มีเงินประจำตำแหน่ง ของ อปท.ไม่มีการนำเข้าพิจารณาครับ เพราะ กพ.ยังไม่ตอบมา
..ส่วนตัวผม วันนี้เข้าประชุม กถ.ได้ช่วงเดียวต้องรีบวิ่งกลับมาที่รัฐสภา เพราะมีการลงมติ วาระเพื่อพิจารณา ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เลยไม่ได้ประชุมจนจบ แต่เท่าที่ดูแล้วนึกว่าไม่มีอะไร เพราะทั้งบัญชี 5 ที่ใช้กับระบบแท่ง และ เงินประจำตำแหน่งของระดับ 10 ที่ฝ่ายเลขา กถ.นำเสนอ ดูแล้วเหมาะสม และผ่านการพิจารณาของ อนุฯ มาแล้ว ตอนแรกคิดว่า ไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่สุดท้าย ยังเป็นที่ข้องใจของกรรมการบางท่านอีก


..คงต้องกราบขอบพระคุณท่านกรรมการ กถ.บางท่านครับที่ห่วงใย คนท้องถิ่นทุกเรื่องเลย แต่เท่าที่ฟังดูเหมือนจะกลัว หรือวิตกว่าคนท้องถิ่นจะไปเหนือกว่าพลเรือนหรือไปเทียบเท่ากันแน่ ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับ เสียดายผมไม่อยู่ในห้องประชุม จะได้ถามเหตและผลมาเล่าให้คน อปท.ฟังกัน


..พวกเราลองดูบัญชี 5 ครับที่นำเข้าแล้วยังไม่มีมติ นะครับ
..หรือการดึงเรื่องพิจารณาบัญชี 5 วันนี้จะไปสอดรับกับการขอขยายเวลา เข้าสู่ระบบแท่งของคนท้องถิ่น ที่ใครบางคนเสนอไว้ อย่าเป็นเช่นนั้นเลยไม่อยากคิดว่าคือ เกมส์

ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: