มาตรการประหยัดพลังงาน

12634

 

 

12635

 

12636

 

 

บ้านกระเดียน งานโอทอป นวัตวิถี 2561

 
บ้านกระเดียน งานโอทอป นวัตวิถี 2561

5 ต.ค. 2561

 

000
 01
 02
 04
 05
 06
 07
 08
 09

-ประวัติงานประเพณีแห่เทียนพรรษา-

htf

 

 

ก่อนสมัยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เป็นผู้สำเร็จราชการ

 

เมืองอุบลชาวอุบลไม่มีการหล่อเทียนแห่เทียนเช่นปัจจุบัน ชาวบ้านจะฟั่นเทียนยาว

 

รอบศีรษะไปถวายพระเพื่อจุดบูชาจำพรรษา ครั้นในสมัยกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

 

 

ได้เป็นผู้สำเร็จราชการที่เมืองอุบลคราวหนึ่งมีการแห่บั้งไฟที่วัดกลาง

 

มีคนไปดูมาก ในการแห่บั้งไฟมีการตีกันในขบวนแห่จนถึงแก่ความตาย


เสด็จในกรมเห็นว่าไม่ดี จึงให้เลิกการแห่บั้งไฟและเปลี่ยนเป็นการแห่เทียนแทน


การแห่เทียนแต่เดิมไม่ได้จัดใหญ่โตเช่นปัจจุบัน เพียงแต่ชาวบ้านร่วมกัน

 

บริจาคเทียนแล้วนำเทียนมาติดกับลำไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ ตามรอยต่อหากระดาษจังโก

 

(กระดาษสีเงินสีทอง)ตัดเป็นลายฟันปลาปิดรอยต่อ เสร็จแล้วนำต้นเทียน

 

ไปมัดติดกับปิ๊ปน้ำมันก๊าด ฐานของต้นเทียน


ใช้ไม้ตีเป็นแผ่นเรียบ หรือทำสูงขึ้นเป้นชั้นๆ ติดกระดาษ

 

เสร็จแล้วมีการแห่นำไปถวายวัด


พาหนะที่ใช้นิยใช้เกวียน หรือล้อเลื่อนที่ใช้วัวหรือคนลากจูง

 

การแห่ของชาวบ้านก็จะมีฆ้อง


กลอง กรับ และการฟ้อนรำด้วยความสนุกสนาน

 

 

อ่านต่อ     http://guideubon.com/news/view.php?t=27&s_id=5&d_id=3

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

 

 

mcbcjpg-3508567 p9

 

 

 

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

และแนวทางการตรวจสอบบุคลากร

ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.กระเดียน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

V

V

V

 

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คุ้มวงเงินไม่เกิน 40 เปอร์เซนต์ ค่าใช้จ่ายประจำ อปท. ถึงเวลาหรือยังที่จะแก้ไขปัญหา

52928

แนวคิดนี้ผมก็ไม่ทราบว่าใครเสนออาจจะเป็นพวกเราก็ได้ ซึ่งถ้าตกผลึกออกมาแบบนี้ เราเองก็ต้องมาดูว่าเราได้อะไร เสียอะไรไหม ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการเปลี่ยนแปลง การให้วงเงินมานั้นจะทำให้เราทำอะไรก็ได้ในกรอบที่กำหนดคือให้บริหารเอง จากเดิมที่ต้องคอยมีมาตรฐานต่างๆมากำหนดคนกำหนดจำนวน มองในแง่ดีก็คือทำให้เราก้าวหน้ามากขึ้นและท้องถิ่นสามารถกำหนดสเปคที่ต้องการได้  แต่อีกมุมก็อาจจะมีการทำให้สำนักงานนั้นๆมีงานและคนแบบสุดโต่งเกินไป ก็ต้องคอบดูความคืบหน้ากันไป

สายสิทธิ์ไท้ทอง

นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

.......................

คุ้มวงเงินไม่เกิน 40 เปอร์เซนต์
ค่าใช้จ่ายประจำ อปท.
ถึงเวลาหรือยังที่จะแก้ไขปัญหา

...ทุกครั้งที่มีการขึ้นเงิน ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นวงเงินไม่เกินร้อยละ 40 %ของงบประมาณมีปัญหาถกเถียงกันประจำ....


...ผมไม่มีข้อมูลในส่วนข้าราชการพลเรือนในปัจจุบันนี้อยู่ใช้ไปเท่าไหร่ เท่าที่ผมทราบว่าค่าใช้จ่ายประจำของข้าราชการพลเรือนมีประมาณอยู่ 60-70 เปอร์เซนต์.....


....แต่ที่แน่ๆกลุ่มข้าราชการครูวันนี้มีเงินเฉพาะค่าใช้จ่ายประจำเกิน 90 เปอร์เซนต์ไปแล้วเพราะงบประมาณแต่ละปี แทบไม่เหลือเงินพัฒนาเลย...


....วันนี้ ก.เทศบาล ปรับโครงสร้างใหม่ ให้ทุกคนมีส่วนก้าวหน้า ตำแหน่งบริหาร ระดับ ผอ/หน.สป/รองปลัด/ปลัด ทำให้ทุกคนมีโอกาสก้าวหน้าหรือเป็นระดับ 8 อย่างเท่าเทียม...


....แต่มีเงื่อนวงเงินไม่เกิน 35 % ของค่าใช้จ่ายประจำเหมือนกับราวๆว่าปล่อยให้ อปท.จัดการกันเอง...


....แต่ในกรณีที่ เทศบาลที่มีรายได้ 80 ล้านบาทขึ้นไปเปิดโอกาสให้ปลัดเทศบาลเป็นระดับ 9 ได้คนเดียว...


...และหาก อปท.รายได้เกิน 200 ล้านบาทขึ้นปล่อยเป็นระดับทั้งหมด...


...ทุกกรณี จะต้องมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 40 %ทุกกรณีดังนั้น การที่พวกเราเรียกร้องมาโดยตลอดอยากมีสิทธิประโยชน์ต่างๆเช้นเงินเดือนเพิ่ม/เงินค่าตอบแทนเพิ่ม/ตำแหน่งสูงขึ้น/เงินประจำตำแหน่งมากขึ้นฯลฯ...


....แต่วงเงิน 40 ยังคงอยู่ มันจึงเป็นปัญหาทั้งระบบหลายคนบอกว่าไปปลดพนักจ้างไปจ้างเหมา/ปรับพนักงานจ้างภารกิจไปเป็นพนักงานจ้างทั่วไปหรือหนักถึงขั้นเข้าเลิกจ้าง เลิกต่อสัญญา ไปเลย...


...ผมว่าหากตราบใดที่ยังไม่แก้ไขปัญหายังคงอยู่และจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต...


...ควรแก้ไขประกาศ กถ.ว่าวงเงินร้อยละ 40 คือค่าใช้จ่ายอะไรบ้างลดรายการลงมาได้ไหม๊ ให้เอาเฉพาะเงินเดือนอย่างเดียว...อย่างอื่นตัดออกให้หมด


...ตั้งกองทุนเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่นแยกต่างหาก....


...กำหนดอำนาจให้ อปท.เก็บภาษีมากขึ้น.....


...เอาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้ามาบวกพิ่มเพราะ อปท. เขาทำภารกิจอยู่แล้วเช่นเบี้ยยังชีพคนชรา/พิการ ฯลฯ...วันนี้ อปท ทำอยู่แล้วมิใช่หรือ...


....หรือถ้าไม่มีทางออกก็แก้ไขกฎหมายเสียเลยเพราะจะปฏิรูปกฎหมายท้องถิ่นอยู่แล้วก็แก้ไขเสียเลยจะได้จะจบปัญหากับผู้ปฏิบัติ หรืออย่างน้อยๆก็เหมือนข้าราชการพลเรือน หรือข้าราชการครู....


....ส่วนวิธีการปลด /ไล่/ไม่ต่อสัญญา/ย้าย ควรเป็นวิธีสุดท้ายที่จะทำ เพราะคิดถึงใจเขาใจเรา ผมว่ามันเป็นวิธีการสร้างปัญหามากกว่าแก้ไขปัญหานะครับ...

ด้วยความเคารพ
ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล
ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย
29 กรกฎาคม 2558

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: