แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 29
วีดีโอ งานมุทิตาจิต ผอ.กองช่าง อบต.กระเดียน เขียนโดย Super User 45
งานมุทิตาจิต ผอ.กองช่าง อบต.กระเดียน เขียนโดย Super User 99
ร่วมงานกิจกรรมวันแม่ 12 ส.ค.2561 เขียนโดย Super User 35
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 115
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน เขียนโดย Super User 106
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เขียนโดย Super User 113
คู่มือประชาชน เขียนโดย Super User 173
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เขียนโดย Super User 288
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ เขียนโดย Super User 331

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: