แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 38
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 เขียนโดย Super User 35
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2560 เขียนโดย Super User 60
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 52
วีดีโอ งานมุทิตาจิต ผอ.กองช่าง อบต.กระเดียน เขียนโดย Super User 61
งานมุทิตาจิต ผอ.กองช่าง อบต.กระเดียน เขียนโดย Super User 116
ร่วมงานกิจกรรมวันแม่ 12 ส.ค.2561 เขียนโดย Super User 52
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 134
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน เขียนโดย Super User 134
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เขียนโดย Super User 141

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: