แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 38
วีดีโอ งานมุทิตาจิต ผอ.กองช่าง อบต.กระเดียน เขียนโดย Super User 52
งานมุทิตาจิต ผอ.กองช่าง อบต.กระเดียน เขียนโดย Super User 105
ร่วมงานกิจกรรมวันแม่ 12 ส.ค.2561 เขียนโดย Super User 43
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 123
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน เขียนโดย Super User 121
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เขียนโดย Super User 123
คู่มือประชาชน เขียนโดย Super User 176
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เขียนโดย Super User 295
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ เขียนโดย Super User 337

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: