แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต เขียนโดย Super User 36
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 51
สรุปการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 33
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ (พ.ศ. 2561-2564) รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 23
มาตรการภายในเพื่อป้องกันทุจริต เขียนโดย Super User 26
รายงานความพึงพอใจในการให้บริการ เขียนโดย Super User 21
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 29
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน เขียนโดย Super User 47
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กระเดียน เขียนโดย Super User 49
รายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เขียนโดย Super User 118

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: