แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต เขียนโดย Super User 67
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 80
สรุปการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 62
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ (พ.ศ. 2561-2564) รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 47
มาตรการภายในเพื่อป้องกันทุจริต เขียนโดย Super User 50
รายงานความพึงพอใจในการให้บริการ เขียนโดย Super User 42
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 41
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน เขียนโดย Super User 57
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กระเดียน เขียนโดย Super User 61
รายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เขียนโดย Super User 185

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: