แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต เขียนโดย Super User 48
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 61
สรุปการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 42
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ (พ.ศ. 2561-2564) รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 30
มาตรการภายในเพื่อป้องกันทุจริต เขียนโดย Super User 35
รายงานความพึงพอใจในการให้บริการ เขียนโดย Super User 26
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 34
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน เขียนโดย Super User 51
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กระเดียน เขียนโดย Super User 53
รายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เขียนโดย Super User 164

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: