แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 3
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 4
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 11
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 17
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เขียนโดย Super User 17
รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 8
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เขียนโดย Super User 210
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 17
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 13
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 12

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: