แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 8
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริหาร ประจำปี 2564 เขียนโดย Super User 4
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 7
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 14
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 10
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 20
นโยบายการบริหารงานบุคคล เขียนโดย Super User 18
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 11
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 เขียนโดย Super User 10
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 เขียนโดย Super User 13

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: