แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย Super User 131
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 136
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ม.7 เขียนโดย Super User 245
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 เขียนโดย Super User 199
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เขียนโดย Super User 277
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9 เขียนโดย Super User 295
โครงการก่อสร้างประปาบาดาล หมู่ที่ 5 ,8,9 เขียนโดย Super User 390
โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านกระเดียน หมู่ที่ 1 เขียนโดย Super User 373
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.(เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านชาติ หมู่ที่ 7 เขียนโดย Super User 480
ราคากลางซ่อมแซมถนน คสล.(เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านนาหว้า หมู่ที่ 3 เขียนโดย Super User 362

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: