แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 111
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เขียนโดย Super User 73
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เขียนโดย Super User 63
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เขียนโดย Super User 83
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 187
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน เขียนโดย Super User 99
ราคากลางโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.กระเดียน เขียนโดย Super User 108
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กะบะ) เขียนโดย Super User 214
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ทิศตะวันตกบ้าน) เขียนโดย Super User 136
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (เส้นไปโรงสีนายสุบิน) เขียนโดย Super User 143

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: