แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 37
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เขียนโดย Super User 24
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เขียนโดย Super User 18
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เขียนโดย Super User 21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน เขียนโดย Super User 64
ราคากลางโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.กระเดียน เขียนโดย Super User 71
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กะบะ) เขียนโดย Super User 133
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ทิศตะวันตกบ้าน) เขียนโดย Super User 97
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (เส้นไปโรงสีนายสุบิน) เขียนโดย Super User 94

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: