แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 76
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เขียนโดย Super User 49
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เขียนโดย Super User 43
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เขียนโดย Super User 58
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน เขียนโดย Super User 74
ราคากลางโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.กระเดียน เขียนโดย Super User 81
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กะบะ) เขียนโดย Super User 162
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ทิศตะวันตกบ้าน) เขียนโดย Super User 113
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (เส้นไปโรงสีนายสุบิน) เขียนโดย Super User 110

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: