แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 48
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เขียนโดย Super User 33
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เขียนโดย Super User 27
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เขียนโดย Super User 40
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน เขียนโดย Super User 68
ราคากลางโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.กระเดียน เขียนโดย Super User 74
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กะบะ) เขียนโดย Super User 146
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ทิศตะวันตกบ้าน) เขียนโดย Super User 103
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (เส้นไปโรงสีนายสุบิน) เขียนโดย Super User 101

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: