แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน ประจำปี 2564 เขียนโดย Super User 10
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 เขียนโดย Super User 7
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Super User 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 เขียนโดย Super User 81
จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน (DLTV) เขียนโดย Super User 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 เขียนโดย Super User 92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 เขียนโดย Super User 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 เขียนโดย Super User 80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 เขียนโดย Super User 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6 เขียนโดย Super User 54

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: