แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 16
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เขียนโดย Super User 11
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เขียนโดย Super User 8
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เขียนโดย Super User 7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน เขียนโดย Super User 55
ราคากลางโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.กระเดียน เขียนโดย Super User 64
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กะบะ) เขียนโดย Super User 120
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ทิศตะวันตกบ้าน) เขียนโดย Super User 91
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (เส้นไปโรงสีนายสุบิน) เขียนโดย Super User 87

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: