แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564 เขียนโดย Super User 15
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน เขียนโดย Super User 10
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เขียนโดย Super User 8
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เขียนโดย Super User 82
โครงการส่งเสริมคุรธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 101
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการทำขนมครองแครง เขียนโดย Super User 95
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน เขียนโดย Super User 68
กิจกรรมส่งเสริมยกย่องบุคคลต้นแบบ เขียนโดย Super User 80
ประชุมประจำเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน เขียนโดย Super User 70
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 125

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: