แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เขียนโดย Super User 49
โครงการส่งเสริมคุรธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 68
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการทำขนมครองแครง เขียนโดย Super User 64
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน เขียนโดย Super User 46
กิจกรรมส่งเสริมยกย่องบุคคลต้นแบบ เขียนโดย Super User 48
ประชุมประจำเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน เขียนโดย Super User 43
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 98
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2563 เขียนโดย Super User 42
ประชุมพิจารณาออกข้อบัญญัติ ฯ การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563 เขียนโดย Super User 23
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 26

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: