เงินเดือน บัญชี 5 ที่ใช้กับระบบแท่ง

ac5

ช่วงนี้นอกจากรัฐธรรมนูญที่รอต้องติดตามและรอแล้ว กฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นทั้ง  4 ฉบับก็ดูความคืบหน้าบ้างและส่วนอื่นๆที่ยังคงเป็นเนื้อหาของท้องถิ่นที่สำคัญก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด  ทั้งการเข้าระบบแท่ง / การปรับเปลี่ยนฐานะเทศบาล / เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา / ลูกจ้างประจำ ฯลฯ วันนี้ ป.เชื้อได้นำข่าวความคืบหน้ามาให้เราทราบกัน

สายสิทธิ์ไท้ทอง

นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

...............................................................

.กรรมการ กถ.ข้องใจบัญชีเงินเดือน บัญชี 5 ที่ใช้กับระบบแท่ง เจ้าของเรื่องต้องขอถอนเพื่อเอาเข้าที่ประชุม อนุฯใหม่..
..การประชุมกรรมการ กถ.ที่กระทรวงมหาดไทย วันนี้ (28/07/58)


..1..ในการพิจารณาเรื่อง การจัดทำโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง(บัญชี 5) ปรากฏว่า กรรมการบางท่านข้องใจเรื่องเม็ดเงิน ในการปรับให้ใช้บัญชีนี้ ว่าที่ปรับแล้วได้รับเงินสูงขึ้นในขั้นใกล้เคียง ใช้เงินเท่าไหร่ เช่น ผมเงินเดือน 30,000 บาทปัจจุบัน เมื่อเข้าบัญชีแท่งบริหาร ไม่มี 30,000 บาทพอดีในขั้นวิ่ง แต่มี 30,080 บาท ผมก็ต้องไปรับที่เงินเดือน 30,080 บาท  ท่านกรรมการ ก็สงสัยว่าทั้งหมดใช้เงินเท่าไหร่ เกิน 40% หรือไม่ ทั้งหมดมีกี่คน ประมาณนี้ครับ จนท่านกรรมการที่เป็น ปธ.อนุฯ(ท่านไพทูรย์ บุญวัฒน์) ที่พิจารณาเรื่องนี้ ดูแล้วว่า การชี้แจงให้กรรมการบางท่านที่สงสัย (โดย จนท.สนง.กถ.ระดับ ผอ.) ดูแล้วจะไม่เข้าใจกันและข้อมูลไม่สามารถนำมาตอบกรรมการ 2-3 ท่านที่สงสัยได้เพราะต้องหาตัวเลข ที่ชัดเจน ท่านเลยขอถอนเรื่องกลับไปพิจารณาใหม่ครับ

..2..การพิจารณาการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 10 ให้เทียบเท่าพลเรือน ก็เช่นกัน กรรมการท่านเดิมๆ มีข้อคิดเห็นบางประการที่ไม่สามารถพิจารณาต่อไปได้ ต้องถอนเรื่องกลับไปพิจารณาใหม่เช่นกันครับ


..ส่วนเรื่อง 1 ขั้นของสายบริหารที่มีเงินประจำตำแหน่ง ของ อปท.ไม่มีการนำเข้าพิจารณาครับ เพราะ กพ.ยังไม่ตอบมา
..ส่วนตัวผม วันนี้เข้าประชุม กถ.ได้ช่วงเดียวต้องรีบวิ่งกลับมาที่รัฐสภา เพราะมีการลงมติ วาระเพื่อพิจารณา ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เลยไม่ได้ประชุมจนจบ แต่เท่าที่ดูแล้วนึกว่าไม่มีอะไร เพราะทั้งบัญชี 5 ที่ใช้กับระบบแท่ง และ เงินประจำตำแหน่งของระดับ 10 ที่ฝ่ายเลขา กถ.นำเสนอ ดูแล้วเหมาะสม และผ่านการพิจารณาของ อนุฯ มาแล้ว ตอนแรกคิดว่า ไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่สุดท้าย ยังเป็นที่ข้องใจของกรรมการบางท่านอีก


..คงต้องกราบขอบพระคุณท่านกรรมการ กถ.บางท่านครับที่ห่วงใย คนท้องถิ่นทุกเรื่องเลย แต่เท่าที่ฟังดูเหมือนจะกลัว หรือวิตกว่าคนท้องถิ่นจะไปเหนือกว่าพลเรือนหรือไปเทียบเท่ากันแน่ ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับ เสียดายผมไม่อยู่ในห้องประชุม จะได้ถามเหตและผลมาเล่าให้คน อปท.ฟังกัน


..พวกเราลองดูบัญชี 5 ครับที่นำเข้าแล้วยังไม่มีมติ นะครับ
..หรือการดึงเรื่องพิจารณาบัญชี 5 วันนี้จะไปสอดรับกับการขอขยายเวลา เข้าสู่ระบบแท่งของคนท้องถิ่น ที่ใครบางคนเสนอไว้ อย่าเป็นเช่นนั้นเลยไม่อยากคิดว่าคือ เกมส์

ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: