-ประวัติงานประเพณีแห่เทียนพรรษา-

htf

 

 

ก่อนสมัยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เป็นผู้สำเร็จราชการ

 

เมืองอุบลชาวอุบลไม่มีการหล่อเทียนแห่เทียนเช่นปัจจุบัน ชาวบ้านจะฟั่นเทียนยาว

 

รอบศีรษะไปถวายพระเพื่อจุดบูชาจำพรรษา ครั้นในสมัยกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

 

 

ได้เป็นผู้สำเร็จราชการที่เมืองอุบลคราวหนึ่งมีการแห่บั้งไฟที่วัดกลาง

 

มีคนไปดูมาก ในการแห่บั้งไฟมีการตีกันในขบวนแห่จนถึงแก่ความตาย


เสด็จในกรมเห็นว่าไม่ดี จึงให้เลิกการแห่บั้งไฟและเปลี่ยนเป็นการแห่เทียนแทน


การแห่เทียนแต่เดิมไม่ได้จัดใหญ่โตเช่นปัจจุบัน เพียงแต่ชาวบ้านร่วมกัน

 

บริจาคเทียนแล้วนำเทียนมาติดกับลำไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ ตามรอยต่อหากระดาษจังโก

 

(กระดาษสีเงินสีทอง)ตัดเป็นลายฟันปลาปิดรอยต่อ เสร็จแล้วนำต้นเทียน

 

ไปมัดติดกับปิ๊ปน้ำมันก๊าด ฐานของต้นเทียน


ใช้ไม้ตีเป็นแผ่นเรียบ หรือทำสูงขึ้นเป้นชั้นๆ ติดกระดาษ

 

เสร็จแล้วมีการแห่นำไปถวายวัด


พาหนะที่ใช้นิยใช้เกวียน หรือล้อเลื่อนที่ใช้วัวหรือคนลากจูง

 

การแห่ของชาวบ้านก็จะมีฆ้อง


กลอง กรับ และการฟ้อนรำด้วยความสนุกสนาน

 

 

อ่านต่อ     http://guideubon.com/news/view.php?t=27&s_id=5&d_id=3

 

 

 

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: