มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

 

 

mcbcjpg-3508567 p9

 

 

 

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

และแนวทางการตรวจสอบบุคลากร

ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.กระเดียน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

V

V

V

 

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: