สรุปการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ ประจำปี 2562

 

 

logo250

 

 

 

สรุปการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ ประจำปี 2562

 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

V

V

V

 

สรุปการจัดเก็บรายได้

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: