ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

logo3

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: