รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ (พ.ศ. 2561-2564)

logo3

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ

   (พ.ศ. 2561-2564)

ของค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: