รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ (พ.ศ. 2561-2564) รอบ 6 เดือน

 

logo250

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ (พ.ศ. 2561-2564) 

รอบ 6 เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: