สรุปผลการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป ประจำปี 2561

325

 

 

 

สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปี 2561

V

V

V

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: