นโยบายการบริหารงานบุคคล

logo250

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

 

v

v

v

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ  2564

 

v

v

v

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: