ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

 

 

 

 

logo250

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

 

 

อบต.กระเดียน ขอเชิญประชาชน ผู้มีอายุไม่ตำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลคูบางหลวง

ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นการรวมพลังทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน

และเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการอุทิศตนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมการบริหารการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยพร้อมกันทั่วประเทศ

 

 

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: