คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

logo250

 

 

กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

 V

 V

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง

 

V

V

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

การกำหนดประเภทและระดับตำแหน่ง

V

V

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: