ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน

ข้อมูลสถิติการให้บริหารประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

ประจำเดือนมิถุนายน  2563

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 ประจำเดือนเมษายน 2563

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประจำเดือนมีนาคม  2563

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประจำเดือนมกราคม 2563

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประจำเดือนธันวาคม  2562

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 ประจำเดือนตุลาคม  2562

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: