การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  > > >  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล > > > ดาวน์โหลดเอกสาร

   

      หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > > > ดาวน์โหลดเอกสาร

  

    รายงายผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > > > ดาวน์โหลดเอกสาร

  

   

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: