การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

logo250

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

V

V

V

 

 

 

การประเมินความเสี่ยงประจำปี

 

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: