งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

 

 

IMG20151209101940 resize resize

 

 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562        > >     ดาวน์โหลดเอกสาร

 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562   ครั้งที่ 1     > >     ดาวน์โหลดเอกสาร

 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562   ครั้งที่ 2     > >     ดาวน์โหลดเอกสาร

 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562        > >     ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562   ครั้งที่ 1     > >     ดาวน์โหลดเอกสาร

 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562   ครั้งที่ 2     > >     ดาวน์โหลดเอกสาร

 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562       > >     ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

        ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

 

- การเรียกประชุมสภาสามัญสมัยที่ 1/2562            ดาวน์โหลดเอกสาร

 

- การเรียกประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2/2562            ดาวน์โหลดเอกสาร

- การเรียกประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3/2562            ดาวน์โหลดเอกสาร

 

- การเรียกประชุมสภาสามัญสมัยที่ 4/2562           ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: