สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปี 2562

img 13471bcf879d358e0ba354d35ff997be

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน  ประจำปี  2562

 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

ดาวน์โปลดเอกสาร

 

V

V

V

 

 

 

เดือนพฤษภาคม  2562

 

เดือนเมษายน 2562 

 

เดือนมีนาคม 2562 

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

 

เดือนมกราคม 2562 

 

เดือนธันวาคม 2561

 

เดือนพฤศจิกายน 2561 

 

เดือนตุลาคม 2561

 

 

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: