ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

logo250

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

V

V

V

 

จ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลาง

 

จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์

 

จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์

 

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการ อบต.

 

จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์

 

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนประจำตำบลกระเดียน

 

จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์สุขภาพชุมชน อบต.กระเดียน

 

จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์

 

 

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: