สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปี 2561

img 13471bcf879d358e0ba354d35ff997be

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

V

V

V

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  รอบเดือน  กันยายน 2561

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  รอบเดือน  สิงหาคม 2561

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  รอบเดือน  กรกฎาคม 2561

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  รอบเดือน  มิถุนายน 2561

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  รอบเดือน  พฤษภาคม 2561

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  รอบเดือน  เมษายน 2561

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  รอบเดือน  มีนาคม 2561

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  รอบเดือน  กุมภาพันธ์ 2561

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  รอบเดือน  มกราคม 2561

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  รอบเดือน  ธันวาคม 2560

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  รอบเดือน  พฤศจิกายน 2560

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  รอบเดือน  ตุลาคม 2560

 

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: