ราคากลางโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.กระเดียน

12566

 

ราคากลางโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.กระเดียน

หนา  0.15  เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 388.69  ตารางเมตร

 

 

V

V

V

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: