ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ม.7

SAM 361333

 

ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

ขนาด 1.5 x 1.00  เมตร  จำนวน  12  ท่อน

พร้อมเทผนัง คสล.ด้านหน้าและด้านหลัง

งบประมาณ  111,000  บาท

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: