สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน ประจำปี 2564

img 13471bcf879d358e0ba354d35ff997be

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

เดือนตุลาคม  2563   ดาวน์โหลดเอกสาร
เดือนพศฤจิกายน 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร
เดือนธันวาคม 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร
เดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
เดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

                              

                               

                             

                              

                             

                               

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: