กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่  12  มกราคม  2562

ณ  ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

 

 IMG 0003 resize    IMG 0142 resize
     
 IMG 0032 resize    IMG 0064 resize
     
IMG 0107 resize   IMG 0041 resize
     
IMG 0176 resize   IMG 0179 resize
     
IMG 0177 resize   IMG 0197 resize
     
IMG 0199 resize   IMG 0232 resize
     
IMG 0247 resize   IMG 0260

 

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: