งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561

 

งานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561

วันที่  22  พฤศจิกายน  2561

ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

 IMG 0457 resize
 
 IMG 0354 resize
 
 IMG 0481 resize
 
IMG 0500 resize 
 
IMG 0660 resize
 
IMG 1002 resize
 
IMG 0295 resize

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: