โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน หลักสูตร กาทำพิมเสนน้ำ และการะบูน 

เมื่อวันที่  19  กรกฎาคม  2562  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน 

โดยมี  นายวุฒิชัย  อินทร์แก้ว  เป็นประธานในพิธีเปิด  

 

 

485898

 

 

485903

 

485904

 

485907

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: