อบรมหลักสูตรสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  ได้จัดโครงการอบรม  หลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก  ในวันที่  31  มกราคม  2563

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  โดยมีนายวุฒิชัย  อินทร์แก้ว  เป็นประธานในพิธี

 

7984 o resize

 

 

 

 

11744 o resize

 

54112 o resize

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: