โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน ได้จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 24 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเวียง (ตุอุปถัมภ์) โดยมี นายวุฒิชัย อินทร์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

เป็นประธานในพิธีเปิด

 

IMG 0282 resize

 

 

IMG 0288 resize

 

IMG 0320 resize

 

IMG 0407 resize

 

IMG 0434 resize

 

IMG 0445 resize

 

IMG 0472 resize

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: