ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

นายวุฒิชัย  อินทร์แก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  พนักงาน 

สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน 

ประชุมประชาคมท้องถิ่น  เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  และรับฟังปัญหาความต้องการของประชนในตำบล

เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงานในอนาคต

 IMG20190527094359 resize

 

IMG20190527095120 resize

 

IMG20190527095349 resize

 

IMG20190527100115 resize

 

IMG20190527104031 resize

 

 

 

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: