สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  จัดดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ  2562

 

72815 resize

 

 

68941 resize

 

72826 resize

 

72828 resize

 

72835 resize

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: