ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2563

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2/2563

ในวันที่่ 19  มิถุนายน  2563

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

 

IMG20151209101940 resize resize

 

 

IMG20151209102005 resize resize

 

IMG20151209102031 resize resize

 

IMG20160811110751 resize resize

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: