สืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  ได้จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ขึ้น

  ในวันที่ 11  พฤศจิกายน  2562 ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน

โดยมีนายวุฒิชัย  อินทรืแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  เป็นประธานในพิธีเปิด

 

IMG 0005 resize

 

 

IMG 0004 resize

 

IMG 0025 resize

 

IMG 0035 resize

 

253060096 n

 

IMG 0269 resize

 

IMG 0348 resize

 

IMG 0480 resize

 

 

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: