โครวการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน  จัดโครงการ  1  อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โดยมีนายกองค์การบริหารส่วตำบลกระเดียน  สมาชิกสภา  พนักงาน คณะครูและนักเรียน  

รวมทั้งประชาชนทั่วไปร่วมร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

 

60850 resize

 

60832 resize

 

60830 resize

 

60841 resize

 

60811 resize

 

388539 resize

a2

 

a05

 

a3

 

a04

 

: